Samen zullen we borstkanker genezen

Metastatische borstkanker GPS (wetenschappelijke naam: AURORA)

Net zoals een GPS-tracker die een route uitstippelt, brengt AURORA, ofhet 'GPS-traject voor uitgezaaide borstkanker', het parcours van de kankercellen in kaart door hun anomalieën in een grote reeks genen en in verschillende ontwikkelingsstadia van de ziekte te analyseren: in de basistumor (die zich in de borst bevond), in de uitzaaiingen en in bloedmonsters.

Door te anticiperen op de gekozen 'routes', zal het in de toekomst mogelijk zijn om het uitzaaiingsproces te blokkeren (met zeer gerichte medicatie) en op die manier te vertragen of zelfs stop te zetten. Door een inzicht te verkrijgen in de manier waarop we deze uitbreiding van kankercellen kunnen blokkeren, wordt het proces vertraagd en zullen we er misschien in slagen het definitief stop te zetten.


Help ons de routes in kaart te brengen zodat we metastatische borstkanker kunnen stoppen of vertragen.

1. Mijn gift

Ik schenk eenmalig

  • Voor de analyse van een gen

  • Voor de deelname van een patiënt gedurende een maand

  • Voor de deelname van een patiënt gedurende een jaar

of

Ik schenk maandelijks en vergroot mijn impact

  • Voor de analyse van vijf genen

Uw belastingvermindering

Donaties van €40 of meer per jaar, zijn fiscaal aftrekbaar voor inwoners van België.

De Breast International Group (BIG) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk voor academische borstkankeronderzoeksgroepen uit de hele wereld.

BIG wil het onderzoek naar borstkanker internationaal bevorderen en versnellen.

Dankzij de samenwerking met meer dan 3000 ziekenhuizen en 10.000 borstkankerexperts, is BIG het grootste internationale netwerk dat uitsluitend is gewijd aan borstkanker. Dit alles met het oog op één gemeenschappelijk doel: borstkanker genezen! Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar voor inwoners van België. Met deze belastingbesparing kost een gift van 100 euro je slechts 60 euro.

Maak je een donatie vanuit een ander land en wil je weten of je gift fiscaal aftrekbaar is? Neem contact op met ons!
Tel + 32 2 486 16 00

2. Mijn gegevens

* Verplichte velden (deze gegevens zijn noodzakelijk om van uw fiscale aftrek gebruik te kunnen maken)

Hoe eerbiedigen wij uw privacy?

BIG heeft de persoonsgegevens die u via dit formulier verstrekt nodig om uw fiscaal attest te bezorgen.
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679 deelt BIG u hierbij mee dat u uw recht van inzage, rectificatie, beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en uw recht om uw door BIG verzamelde persoonsgegevens te laten wissen, op elk moment kunt uitoefenen.

Als u de bovenvermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:
BIG Data Protection Officer
Breast International Group (BIG)
Rue de Bretagne/ Bretagnestraat 20
B-1200 Brussels
Belgium
dpo@BIGagainstbc.org
Tel + 32 2 486 16 00

Wens je meer te weten over de manier waarop BIG data verwerkt? Hier vind je de volledige Privacy Policy.

3. Mijn betaling

100% beveiligd betaalplatform

Vervaldatum

De veiligheidscode bestaat uit de 3 laatste cijfers op de keerzijde van uw kaart

Waar gaat het geld naartoe?

Tussen 2012 en 2019 heeft BIG meer dan € 115.000.000 ontvangen. Daarvan ging 94,1% rechtstreeks naar onderzoek uitgevoerd onder de koepel van BIG, dat in het leven van vrouwen en mannen met borstkanker zo'n enorm verschil uitmaakt. 

Doneert u liever via een gewone overschrijving? Ons IBAN-rekeningnummer is BE08 0689 0916 0213.
Heel erg bedankt voor uw steun.